Vlčí důl

Vlčí důl v Kolnovicích. Přinášíme Vám možnost srovnání stavu z roku 1954 s rokem 2009. Všimněte si výsadby zalesnění, jaký to rozdíl proti dnešnímu stavu ... Táhněte jezdcem a srovnávejte.