Pískovna Kolnovice

V katastru Kolnovic se nachází aktivní pískovna. Těžba byla obnovena v roce 1999 v opuštěné nevelké pískovně bývalého JZD. Nejintenzivněji byly těženy korytovitě zvrstvené štěrkovitopísčité sedimenty. V letech 2008–2009 se těžba soustředila na svrchní část profilu, čímž byly odkryty lavice hrubých štěrků a mocné cosety šikmo planárně zvrstvených štěrků a písků. Oficiální stránky pískovny najdete zde.

Posouvejte jezdcem a můžete porovnat stav z roku 1954 a 2003

A tady vidíte stav z roku 2003 a 2011