Vítejte v Kolnovicích

   Vítáme Vás na zcela nových stránkách obce Kolnovice. Obce, která leží v samém srdci hor, v krajině plné přírodního bohatství, zeleně a ticha, v krajině pramenů léčivé vody a čistého vzduchu. Jde o těžce zkoušené území, jež se potýká s osudem mukla, tedy Místa Určeného K Likvidaci.

   Naše obec má téměř 750 let dlouhou, bohatou a zajímavou historii a je zmiňována již před rokem 1263. Současné Kolnovice však nenabízí svým návštěvníkům nebo obyvatelům žádné služby obvyklé ve společnosti 21.století. Je velmi pravděpodobné, že obec Kolnovice skončí stejně jako osady Terezín či Vysutá, které byly zcela administrativně zrušeny k 1.lednu 1976. Ačkoli v roce 2010, tomu bylo právě padesát let, co byly Kolnovice přičleněny k Mikulovicím, slavit není co. Zřejmě ani v Mikulovické kronice z pera MQ, o tom nebude žádná zmínka. Kolnovice jsou nadále na absolutním okraji zájmu úřadů státu a rádoby odpovědných činitelů.

   Milí návštěvníci, vítejte v naší obci. Cesta k nám vede po klikatých a zubem času drcených cestách, ale krása dosud panenské přírody Vás odmění, ohromí a uchvátí navždy. Vážení občané, ať jsou Vám Kolnovice alespoň trochu snesitelným domovem. Vytrvejte. Kolnovice najdete rovněž na wikipedii zde.

Pískovna Kolnovice

piskovna-kolnovice   V katastru Kolnovic se nachází aktivní pískovna. Těžba byla obnovena v roce 1999 v opuštěné nevelké pískovně bývalého JZD. Nejintenzivněji byly těženy korytovitě zvrstvené štěrkovitopísčité sedimenty. V letech 2008–2009 se těžba soustředila na svrchní část profilu, čímž byly odkryty lavice hrubých štěrků a mocné cosety šikmo planárně zvrstvených štěrků a písků. Oficiální stránky pískovny najdete zde.

 

Lucky Horse Ranch

psotka-kone-4   Po té co Kolnovice opustii pohlaváři z MQ a začali se věnovat řeckým zábavám, či pletení košíků zůstaly po nich cedule. Ovšem zdá se, že by se mohlo blýskat na lepší časy a kromě pískovny u nás začal fungovat Lucky Horse Ranch, který v prostorných boxech nabízí svým klientům ustájení i přepravu koní. Jedná se o sportovní i prodejní stáj, která nabízí rovněž vyjížďky na koních do blízké malebné přírody, stejně jako hipoterapii .

   Tento ranč Vám rovněž nabízí exkurze. Součástí je předvedení klisen pro terapii, nahlédnutí do jejich zázemí, podání pamlsků (v omezené míře), dotekové kontaktování se zvířetem, zodpovězení dotazů, prohlídka interiéru farmy, svezení na koních na jízdárně nebo výlet do okolí. Exkurze trvá 1 - 1,5 hodiny. Pro koho je určena? Exkurze pořádájí po celý rok pro rodiny s dětmi, pro školy a školky, dětské zájmové kluby a organizace pro lidi bez i se zdravotním handicapem, objednávky přijímájí nejlépe 1 měsíc dopředu. Návštěvníci si mohu připravit pamlsky pro koně, tj. jablka, mrkev, tvrdý chléb a rohlíky.

Ovčí farma Kolnovice

ovci-farma-kolnovice   Všichni turisté či návštěvníci, nebo i Vy z blízkého okolí, vězte, že u nás najdete i ovčí farmu, která se zabývá prodejem jatečných ovcí a jehňat. Příjemný, i když zanedbaný koloryt obce, tak zpestřuje i chov ovcí, náležející k rodinné firmě majitele pískovny, který je si vědom, že přírodě nelze jen brát ale je třeba o ni i pečovat. Za zmínku rovněž stojí, že nemalá část obyvatel  obce je napojena na vodovodní řád jeho firmy, jelikož mateřská obec Mikulovice je již dlouhá léta zcela zaměstnána, a to nejen ekonomicky, svými sportovními a sakrálními ambicemi.

 

Letiště

letiste-mikulovice   Kolnovice přímo sousedí s oblíbeným letištěm Aeroklubu Jeseník. Vzlety a přistán,í stejně jako dráha jsou nad bývalém katastrem naší obce. Ovšem po přičlenění obce k Mikulovicím se, ne však ihned, vše změnilo. Ze začátku "demokratické" éry ale areoklub, podobně jako letiště, je trpěn jako nechtěný, nepodporovaný a ignorovaný objekt v katastru, tentokráte již Mikulovic. Pro ně je pod rouškou plné huby keců o turistice, službách či lákání investorů letiště o označení LKMI intenzívně cizáckým objektem, stejně jako občané Kolnovic. V oficiálních dokumentech obce Mikulovice ( jedné ze 74 kde jsou veřejná letiště v ČR ) však budete hledat zmínku jen velmi těžce. Možná i proto se zmíněný aeroklub hlásí raději k Hradci-Nové Vsi, než k Mikulovicím. Kolnovice jsou však na svého souseda pyšné! Blízkost aeroklubu totiž, kromě možnosti kontaktů se vzdálenějším okolím umožňuje i časté a intenzívnější mapování jesenicka z ptačí perspektivy. To však zřejmě nevyhovuje všem. A  tak po té co v tzv. "knize o historii Mikulovic a jejich 750-let od založení" je letiště přecházeno ( a každá z dalších 73 obcí v ČR jsou na svá letiště náležitě pyšná ), nelze než konstatovat, že jde o nechtěné dítě jiným směrem zaměřené macechy.

!!! Velká soutěž o ceny !!!

V souvislosti s předcházejícími řádky, vyhlašujeme velkou soutěž o hodnotnou cenu. Je určena hlavně všem, místním občanům, kteří ,ač již jednou ji zaplatili ze svých daní, si mohli dovolit koupit knihu spisovatele a historika Pavla Macháčka, jinak předssedy sdružení Maria Qulelle ( stojí 290,- Kč ), vydanou oficiálně obcí  Mikulovice u příležitosti jejího založení. Kdo najde, v předmětné knize výraz "letiště" - pokusíme se jej odměnit cenou největší, a to osobním podpisem s věnováním velkého historika. ( poznámka redakce: To opravdu není vtip, oficiální tiskovina obce, by patrně za stávajících poměrů ignorovala naprosto vše, co je menší, než jaderná elektrárna, pokud by to nemělo sakrální, sportovní číi německý původ )

 

Předtím a potom aneb before / after

predtim-potom   Jako novinku Vám přinášíme rovněž náš úžasný cyklus "Předtím - potom", v nemž můžete sledovat a porovnávat změny v našem oklolí, ať už kladné či záporné. Sledujte celý cyklus zde. V tomto cyklu Vám pro obrovský zájem občanů přinášíme pohledy a postřehy z naší obce a okolí, nezkreslené perem propagandy.

   Máte možnost vidět jak vypadala a existovala různá území či stavby na našem teritoriu. Zvláštní pozornost budeme věnovat přísně zamllčovanému a utajovanému období, které nikdy neuvidíte na oficiálních stránkách Mikulovic, či v jejich oficiálních publikacích.

 

 

 

Orientační mapa Kolnovic